December - 25.

Karácsony

Drága Gyermekeim!

Amikor kigyulladnak a karácsonyi fények, és feldíszítjük otthonunkat, emlékezzünk a sugárzó alakra, aki eljött, hogy megmentse a világot.

Emberi alakot öltve, kegyelmet záporozva ránk eljött ez az Erő, hogy bűneink listáját széttépje, és így visszatérhessünk igazi otthonunkba, Sach Khandba.

Krisztus iránti szeretetünkről, Kirpal iránti szeretetünkről beszélünk, de mit tudhatunk mi az Ő szeretetükről irántunk? A Mester szeretete állandó, vég nélkül árad erre a teremtésre. Még a madarak és az állatok is korán kelnek, hogy ennek a kegyelemfolyamnak a dicséretét zengjék.

Csak le kell csendesítenünk a tudatunkat, és befelé nézni, hogy megtudjuk, mennyire szeret bennünket, és mennyi mindent tesz mindig értünk.

Kezdjük újra. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy az Ő kegyelme szerint éljünk, és elérjük az Úr Udvarát a meditáción és minden iránti szeretetünkön keresztül.
(SBM 88/1, 1. o.)