Június - 22.

Ha rádiót hallgatunk, és a rádió be van állítva, hangokat hallunk. Honnan jön a hang, ami a rádióban szól? Arról az állomásról, amire a rádiót beállították. Az, aki felismerte Istent, Őrá hangolódott, és abból az emberből az Úr szólal meg.

Ez az isteni kapocs minden emberi teremtményben benne van: egyikünkben sem nagyobb vagy kisebb mértékben, hanem mindannyiunkban egyformán. Mégis, csak azok láthatják, hogy az Atya és én egyek vagyunk, akik felismerték Istent, és az Ő szószólói.

Isten egyenlő jogokat adott minden emberi lénynek, és az egyetlen különbség a Mesterlélek és a mindennapi ember között az, hogy az egyik Istenre hangolódott, a másik nem.

...Sajnos a tudat befolyása alatt vagyunk... Így a jiva (testet öltött lélek, lélek a teremtésben) a test és a világ képére formálódott, és olyan mértékben azonosult azokkal, hogy valódi lényéről megfeledkezett.
(SS 72/4, The Master's Talk)

Amikor az érzékek lecsendesednek, a tudat nyugodt, a szellem pihen, csak akkor ismerheted meg a lelket.
Nanak