top of page

Augusztus 30-31.

A napló kitöltésének nem szabad a hibák puszta felsorolásává laposodnia, ami így, ha kevés vagy semmilyen figyelmet nem fordítunk rá, mechanikus cselekedetté válik. A vétségekkel való szembesülésnek az a célja, hogy tudatosítsd magadban a hibákat, mert csak így tudod kiirtani őket.


Nem elég, ha egy-két hajtást lemetszel, az okot kell gyökerestől kitépned.

(ELNYS, 25. o.)


Amint rájöttél egy hibára, fel kell ismerned azt egy bizonyos helyzetben. Ez a helyzet segít azonosítani gyengeséged okát, amelyet meg kell szüntetned. Az ok lassacskán magától eltűnik majd.


A Mestererő teljes tudatában van tanítványai hibáinak, és csak az a kívánsága, hogy ráébredjenek ezekre a hiányosságokra, és ne ismételjék meg őket. Gyónásotok legyen őszinte és nyílt. Így töltsétek ki az önvizsgálati napló rovatait. A napló helyes kitöltése ezt a magasztos elvet szolgálja.

(ELNYS, 42. o.)

bottom of page