top of page

December 19-20.

"Apró dolgok" folytatása


Ez az a néhány akadály az Úton, és ez az a néhány segítség, ami javunkra szolgál. Mindez vonatkozik életetek minden külső és belső ügyére egyaránt, éppúgy, mint a szellemi Útra.

Mit nyerünk, ha változtatunk saját énünkön? Elnyerjük az isteni kútfőt, amely örökletes jogunk.

Ezek a kis dolgok teszik naggyá az embert. Végül is a nagyság abban a valamiben rejlik, amire ráhelyeztek benneteket. Nagyon szerencsések vagytok, hogy az útra helyeztek benneteket, és kaptatok már valamit, amivel el tudtok indulni. Miért nem végzitek naponta? Lépjetek kapcsolatba vele, lépjetek kapcsolatba az élet kenyerével és az élet vizével. Ez az, amit szerencsére megkaptatok.


Szerencsésebbek vagytok - ti, akiket az Ösvényre helyeztek - a világi embereknél. Krisztus azt mondja: "Akik követik szavamat, ők az én tanítványaim; akik naponta felveszik a keresztjüket, ők az én tanítványaim. (Lk 14,27) Ez azt jelenti, hogy a testi tudatosság fölé kell emelkedni. Tehát minden reggel húzzátok fel az órátokat.


Ezek a dolgok vannak segítségünkre, illetve akadályoznak az úton. Ezért mondják: az igazság mindenek fölött áll, de az igaz élet megelőzi az igazságot. Keveset törődünk az igaz élettel, ezért ha csinálunk is valamit, fél sikerrel végezzük. Kérlek, az Útra helyeztek benneteket Isten kegyelméből, amely Mesterünk, Baba Sawan Singh nagyságán keresztül működik. Az ő kegyelme működik.


Látjátok, esik kint az eső. Amióta megérkeztem, esik. A Sawan szó azt jelenti, az esős hónap. Sawan hónapjában mindig esik az eső; és rendszerint ahová megyek, ott először esni kezd. Az ő kegyelme záporoz ránk, minden érdem őt illeti. Ami keveset megtudtam, azt néhány szóban elmondtam nektek.

(SS 73/2, 11-12. o.)


(Folytatás december 29-én.)

bottom of page