top of page

Június 25-26.

Ahimsa: A beavatottaknak tanácsos naponta számba venni karmájukat, mielőtt aludni térnek, hogy lássák, vajon munkanapjuk folyamán kiváltották-e valaki neheztelését, vagy ártottak-e valakinek. Ha igen, meg kell bánniuk bűneiket, és imádkozni Isten kegyelméért. Hasonlóan, ha mások valamilyen módon ártalmukra voltak, a Mester nevében meg kell nekik bocsátani.

(SE, 9. o.)

 

Ha gondolatban vagy tettben rosszat követünk el, az a rossz erők hatalmát növeli. Akik Istenhez kívánnak tartozni, azoknak tiszta gondolatokkal, jó szavakkal és nemes cselekedetekkel kell táplálniuk vágyuk szent tüzét. Így Istenen és a Mesteren kívül minden más elenyészik.

(SE, 227-228. o.)

 

Igazmondás: ...törekedjetek a jellem nemességére, önuralomra, a szív tisztaságára. A tisztaság gondolatban, szóban és cselekedetben roppant lényeges.

(SE, 123. o.)

 

Légy segítsége és jóra ösztönző forrása kevésbé tehetséges felebarátaidnak, hogy példád alapján javíthassanak sorsukon. Kérlek, jegyezd meg: egy grammnyi gyakorlat többet ér többtonnányi elméletnél. A világnak elege van a szentbeszédekből, a gyermek emberiség sürgetőn kutatja az Életet és a Fényt. A béke és jólét előhírnöke lehetsz, ha a Mester utasításai szerint éled életedet.

(SE, 110. o.)

 

Az én belső tapasztalásával rendíthetetlen sziklaként állsz majd mások szavainak puszta áradatában. Mert az érzelmek, hangulatok, hatások ingadozhatnak, de a tényleges tudás mindenek fölött áll.

(SE, 125-126. o.)

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page