top of page

Sant Ji beszéde (1978. március 15.)

Ez a beszéd Sant Bani Ashramban (77 RB falu, Rajasthan, India) hangzott el 1978. március 15-én


Minden szent személyes tapasztalata, hogy az igaz Mester nem puszta test. Az igaz Mester Ige, ő maga a Hangzó Fényfolyam, - mely Hangzó és Fénylő Ige valóban meg tudja magát mutatni testben, vagyis megjelenik, és közöttünk lakozik. Semmi kétség nincs arra nézve, hogy az Ige mindig testben jelenik meg, de bármilyen porhüvelyben fejeződjék is ki, alá van vetve születésnek és halálnak. Azonban az az erő, ami élteti ezt a testet, sohasem változik, sohasem cserélődik, sohasem születik és nem hal meg.


Amíg a Mester teste előttünk van, nem sokat törődünk jelenlétével. De abban a pillanatban, ahogy ez a test elhagyja világunkat, rögtön könnyezni kezdünk, és sokan úgy érzik, a Mester meghalt. A Szentek azonban azt tanítják: "Testvéreim, ha Mesteretek születés és halál alárendeltje, - akkor ki fog titeket megszabadítani?"


Aki azt mondja, hogy a Mester meghalt, annak bíróságon kellene feleletet adnia a kérdésre: "Hogyan választhattál olyan mestert, akit elér a halál?" Guru Nanak mondja: "Az én igaz Mesterem örökké marad. Sohasem jön, sohasem távozik. Mindent áthat, és örökké létezik." Mit tesz a Mester? Nem kétséges, úgy cseréli testét, ahogy mi a ruháinkat, amikor levetjük a régit, és felöltjük az újat. Hasonló módon tesz testével a Mester. Guru Arjan Dev Ji Maharaj szintén ezt mondja, hogy a Fény ugyanaz, a cselekedetek ugyanazok, csupán a test változik. Amikor a Hangzó Fényfolyam megjelenik egy testben, akkor annak a testnek neve van. A Hangzó Fényfolyamot hívták már Guru Nanaknak, mások ugyanazt a Hangzó Fényfolyamot Maulana Ruminak, Param Sant Kirpalnak, Baba Jaimal Singhnek nevezték, de sorolhatnánk az összes régi Mestert. Lelkünk lényege azonos ezzel a Hangzó Fényfolyammal, mindannyiunk egy-egy rész ebből a mindent átható Hangzó Fényfolyamból. Amióta lelketek elszakadt a Hangzó Fényfolyamtól, sohasem talált többé igazi békét és boldogságot. Bárhová megy, mindig csupán különböző mélységű fájdalmakat tapasztal meg. Néha a világ fájdalma miatt szenved, máskor összezavarodik a világ problémáitól, de mindig szenved.

bottom of page