top of page
santmat, sant mat, meditáció, surat shabd jóga, satsang, sant ajaib singh

Sant Bani Alapítvány

Sant Bani jelentése "Szent Hang". A szótár szerint szó, (Ige), beszéd, nyelv. A szikek szent Gurui valamelyikének vagy Kabirnak egy kinyilatkoztatását is jelenti.
 

Az Alapítvány célja

Az Egyesült Államokban működő Ruhani Satsang és Sant Bani Ashram kiadványainak magyar nyelvre fordításának elősegítése, terjesztésének támogatása, ismeretterjesztés, a kiadványok anyagából előadások szervezése, egyéb, a témához illeszkedő spirituális tárgyú irodalom terjesztésének elősegítése.

 

Az Alapítvány tevékenysége: műfordítás, könyvterjesztés, ismeretterjesztés
 

Az Alapítvány megalakulása: 1990. november 28.
 

Ruhani Satsang jelentése, célja elolvasható angolul itt: 
https://ruhanisatsangusa.org/rs_sos.htm

 

Sant Bani Ashram missziója elolvasható angolul itt:
https://santbaniashram.org/mission/

 

Mivel a Sant Bani Alapítvány elsősorban a Sanbornton (New Hampshire) székhelyű Sant Bani Ashram kiadványait fordítja magyarra, továbbá a kezdeti időkben a satsangok tartásának mikéntjétől kezdve az alapvető tájékoztató anyagokig (fényképek, szövegek) bezárólag minden segítséget tőlük kapott, a nevét ennek megfelelően tőlük kölcsönözte.
 

A Sant Bani Ashram története angolul:
https://santbaniashram.org/history/

santmat, sant mat, meditáció, surat shabd jóga, satsang, sant ajaib singh, sant kirpal singh, baba sawan singh
bottom of page