top of page

Általában

Ma a világ kétségbeesetten kívánja a békét, egymás jobb megértését és a konfliktusoktól való megszabadulást. Az önvizsgálat tudománya, amely az ember testvériségét és Isten atyaságát tárja fel, az a segítség, amellyel újra felépíthetővé válik egy egészséges kultúra, s amely képes harmóniát teremteni ember és ember között. Igazán elveszett ember az, aki azt állítja, a láthatatlan Istent szereti, de látható embertársait nem. Szeretni, tisztelni és hálásnak lenni embertársunknak annyi, mint Istent szeretni és tisztelni. És épp így a látható Mestert szeretni - aki valójában az Istenhez kötő legközelebbi kapocs - annyi, mint szeretni a Mindenható Atyát. Ezért Isten könyörületét és kegyelmét az ő látható képviselőjén, a Mesterszent személyén keresztül kell lemérnünk. Ám mindennek célja a szellemiség és nem a bálvány imádás! A Mestert körülvevő atmoszféra a béke és szeretet áramaival van telítve, mely hatása alá vonja mindazokat, kik kapcsolatba kerülnek vele. Még az általa vagy az ő nevében írott levelek is az eksztázis áramait közvetítik felénk, melyek a szív legbelső zugaiba is behatolnak. A Guru Isten előtt áll (mintegy megelőzi Istent földi létünk szemszögéből nézve). Az olyan személyiség, mint Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj Mester volt, aki oly sok évig maradt tanítványai körében, még most is, hogy testéből kiköltözött, őrködik az ő szerettei, és mindazok fölött, akik valaha, szívükben szeretettel és komolysággal, találkoztak vele. A szeretetet nem kötik törvények, s ő, Sugárzó Fényalakjában (Guru Dev; a szerk.) még mindig megjelenik a kedvükért, akár alacsonyabb szellemi síkokon is. Nem csak egy ember, de százak tanúskodhatnak erről, amit közömbös emberek illúziónak tartanának. Ruhani Satsangban, Sawan Ashramban a fizikai síkon még mindig árasztja áldásait közvetítőjén keresztül, aki minden szellemi kérdésben eligazítja az embereket. Az egyik villanykörtét egy másikkal cserélték fel. De ugyanaz az erő működik, ugyanaz a Fény világít az új izzóból. Mindenki, aki a Mesterhez közelít, pozitív tapasztalatokban részesül. Bárki, aki igénybe kívánja venni ezt a rendkívüli lehetőséget, csak teremtsen kapcsolatot a Mesterrel, s kívánságai beteljesülnek, szívében túlárad a boldogság, s a gondok, aggodalmak terhétől megfáradt teste újjáéled.

bottom of page