top of page

A különböző hitek és hitvallások mai helyzetéről

A szótár a mat szót mint bölcsességet definiálja, de a kifejezés köznyelvi jelentése inkább szekta vagy hit, illetve olyan emberek csoportja, akik közös nézetekben és hitben osztoznak. Ilyen nézetek és hitek azonban puszta bölcseleti tanításokra alapozva a személyes megtapasztalás támasza nélkül nem kielégítőek; ezáltal a kereső a merőben üres szavaktól félrevezetődik. Sok társaság, hitbeli és más vallásos közösség a szellemiség után szomjazók számára csupán könyvek, hitek és elméletek örökségét tudja nyújtani. Tökéletlenségüket és hiányosságaikat elrejtik a meleg fogadtatás, a technika és a szaknyelvi kifejezések áradata, továbbá mondások és idézetek függönye mögé, amelyeket a ma hatalmas mennyiségben piacon levő irodalomból válogatnak ki felelőtlenül. Propaganda, szereplés és pózolás váltotta fel a gyakorlati szellemiséget azzal az eredménnyel, hogy a kijátszott közönséget visszariasztották Isten szent gondolataitól és könyveitől. Ez az oka az ateizmus térhódításának. Az értelmes ember számára hinni egy dologban vagy tényben anélkül, hogy venné a fáradságot azt megvizsgálni, semmiképpen sem hitelt érdemlő. Éppen ellenkezőleg, rá nézve a közömbös elfogadás csakúgy, mint a feltétlen hiszékenység, negatív hatású. Bármely hit, amely nem tények személyes megtapasztalásán és igazolásán alapul, kevés értékkel bír. A modern ember jól definiált, világosan áttekinthető tudományt akar, amely tapasztalati úton történő megvalósításra képes, és konkrét eredményeket tud nyújtani. Ezért meg kell próbálnunk a saját szemünkkel és fülünkkel látni es hallani, nem másokéval.

bottom of page