top of page

A Sant Bani Alapítvány

A Sant Bani Alapítvány azért született, hogy a XX. század Mestereinek írásait magyar nyelven hozzáférhetővé tegye, és további érdeklődés esetén az élő Mesterrel való kapcsolatteremtés útját egyengesse. Jogosan merülhet fel a kérdés: mi szüksége van a spirituális érdeklődésű magyar olvasónak egy európai, keresztény szellemi közegben keleti Mesterek üzenetére, tanítására és beavatására? Az Előszó erre a kérdéskörre kíván röviden, a teljesség igénye nélkül válaszolni. Egyben az igazi keresőknek szeretne segíteni abban, hogy divatos, okkult szellemi áramlatokkal szemben a szellemiség mély és valódi ismeretét nyerhessék el oly módon, hogy megértik az Újszövetségi Szentírás és a jelenkori szent Mesterek tanításainak lényegi azonosságát, továbbá a Szentlélekkel való keresztség időn és téren túli örök jelenlétét.

A spirituális tanítások ismerete azonban még csak a kezdet. Tapasztalás nélkül merőben üres elmélet marad. A legfontosabb kérdés ugyanis az, hogy mi módon nyerhetünk bepillantást a lélek magasabb rendű életébe, hogyan tehetünk szert közvetlen szellemi tapasztalásra?

A könyvben oly gyakran emlegetett beavatás tulajdonképpen ennek a belső tapasztalásnak a kezdetét és kiindulási pontját, azaz a Szentlélek átadását jelenti, mely képesség minden időkben és minden hagyományban Mesterről tanítványra szállt és száll át. "A szeretet üzenete" a beavatás előfeltételeit, magát a beavatást és annak következményeit tárgyalja.

A szellemiség mai helyzetéről, a Mesterek tanításairól mint a halál utáni élet, a sors és a beavatás kérdései, az "Ember, ismerd meg önmagad!"; a beavatás feltételeiről, a szükséges etikus életvezetésről és az erények gyakorlásáról pedig az "Útmutatások az igazság keresői számára" c. cikk tájékoztat bennünket - mindkettő Kirpal Singh írása. A beavatás utáni legfontosabb kötelességeinket, a meditációt és az Isten, valamint embertársaink iránti szeretet gyakorlását szorgalmazza Ajaib Singh beszéde "A szeretet üzenete". Végül "A Mesterek tudománya" címmel ellátott levelében Sawan Singh a beavatásban nyert fény- és hangélmény természetéről, a lélek eredeti és megrontott állapotáról, és az eredeti állapot visszaállításának módjáról ír részletesen.

A beavatást követően a Mester tanácsainak megfelelő életmód mellett a lélek tapasztalása, "utazása" megkezdődik a szellemi birodalmak felé. Dr. George Arnsby Jones e könyv egyik szerzőjének, Kirpal Singh Mesternek tanítványa saját belső útját, melyet évekig tartó magányos meditációk során élt át, részletesen leírja a Függelékben. Gazdag, gyönyörű prózája pontosan megfelel annak az elragadtatásnak, melyet lelke tapasztalt. Figyelemre méltó, hogy a tanítvány a Mester kegyelméből milyen szellemi magaslatokra jutott el, s extatikus élményei írásának stílusában is mily nagy mértékben kifejeződnek, ugyanakkor a Mesterek, akik mindeme tapasztalások állandó birtokosai, milyen gyermeki egyszerűséggel fogalmazzák meg mondandójukat.

Az elme határtalanul bonyolult - szemben Isten végtelen egyszerűségével...

Most pedig az Előszó célkitűzéseinek megfelelően vegyük sorra, találunk-e mély és alapvető rokonságot a kereszténység és az e könyvben ismertetett Sant Mat, vagy Szent Ösvény tanításai között. Továbbá ismerkedjünk meg a fenti beavatási út által részletesen leírt teremtési struktúrával, melynek egészén végighalad a beavatott lélek Istenhez hazavezető útján.

bottom of page