top of page

Ember, ismerd meg önmagad!

A szelíd szívek a kertek,

A szelíd gondolatok a gyökerek,

A szelíd szavak a gyümölcsfa virágai,

A szelíd tettek a gyümölcsök.

A TEREMTÉS KEZDETE ÓTA, amikor az ember önmagára ébredésének első lángja fellobbant, figyelme egyre inkább saját, evilági létezésének, valamint az egész teremtés oka és eredete vizsgálatának kérdése felé fordult. Korszakokon át hiába kutatott és kérdezett; míg végül a tudás iránti növekvő szomjúsága arra késztette, hogy tanuljon a mások által e téren elért eredményekből.

Régi és modern bölcsek azt kérdezték: "Mi az a tudás, amely által minden mást megismerhetünk?" - és ugyanazzal a lélegzetvétellel válaszolták: "A magasztos én (self) tudása - az igaz emberé." A legfőbb tudás az, amely mind elméletben, mind gyakorlatban az ember valódi természetével és Istennel való kapcsolatával foglalkozik. Valójában feltevés, hipotézis nélküli természetes tudomány, ami nincs kitéve sem változásnak, sem az idő múlásának.

Az ókori Indiában ezt a tudást "para vidya"-nak (a meg valósított igazság tudományának vagy a "túlnan", a túlvilág tudományának) hívták, és értelmezésére különböző elnevezések keletkeztek. Később bevezették az apra vidya kifejezést, amely a para vidya tudásának megvalósításához szükséges előkészületeket jelenti. Ezek az előkészületek a következőkből állnak: etikus és morális életvitelből, illetve a koncentráció és meditáció (oly sokféleképpen való) gyakorlásából; mindkét követelmény nélkülözhetetlen a szellemi fejlődéshez.

Az ember állandóan új neveket és szakkifejezéseket vezet be vagy változtat meg, hogy leírja ezt a tudományt. A Mestereket santnak nevezték, a tudás természetét matnak, így adva nekünk a Sant Mat kifejezést, ami manapság a Mesterek útjának leggyakrabban használt elnevezése. Más elnevezések, mint a Shabd Yoga, Surat Shabd Yoga, Sehaj Yoga ugyanezt a tudományt jelentik. A szanszkrit nyelvben a "sant" szó a legmagasabb rendű Mestert, a "mat" a beavatottnak a személyes tapasztalat által megalapozott véleményét vagy megállapításait jelöli. E tudomány alapjai ennél fogva az emberben levő magasztos én gyakorlati megtapasztalásának kritikus tanulmányozása, aprólékos vizsgálata és egy élet során való személyes igazolása eredményein nyugodnak. A magasztos én ezen tapasztalása olyasvalami, amit egy erre alkalmas Mester kész átadni minden olyan személynek, aki közeledik hozzá. A szentek tanítása, rendszere és egyben ösvénye tehát a Sant Mat.

A Mesterek nem tulajdonítanak jelentőséget neveknek, megjelöléseknek vagy annak a ténynek, hogy sok vallásos szekta, csoport és kör e tudományt kizárólagosan a magáénak követeli, és azt a vezetői vagy alapítói után nevezi el. Ők - tudniillik a Mesterek - úgy tekintik ezeket a csoportokat, mint iskolákat, ahol az ember - a teremtés legnemesebb lénye - az egy és ugyanazon Mindenható Atya gyermekeként a többi emberrel együtt tanulhat. A Mester (akit Sant Satgurunak is neveznek) mind az elméleti, mind a gyakorlati tudás tökéletes birtokában van, és képes ezt a tudást és tapasztalást átadni az igazság komoly keresőinek, minden faji, kasztbeli vagy vallási megkülönböztetés nélkül bárki férfinak vagy asszonynak, legyen az gazdag vagy szegény, fiatal vagy öreg, bölcs vagy vétkes, tanult vagy tanulatlan. Aki a tudomány lényegét képes felfogni, annak a teljes tudás elsajátításához is joga van.

bottom of page