top of page

Predesztináció és szabad akarat

Az akarat csak addig szabad, amíg nem cselekedett. Ha cselekedett egyszer, ugyanazon tett meg is köti. Tehát második tetténél már nem mint szabad, de mint "számító akarat" cselekszik, mivel az első tett tapasztalatát magában hordozza. A számító akarat pedig nem szabad, hanem korlátozott és megkötött. A szabad akarat teremtményei vagy tettei maguk válnak majd az akaratot megkötő és a jövőbeni ténykedést irányító tényezővé. Így valakinek minél több a tapasztalata, annál nagyobb mértékben korlátozott és irányított az akarata. Ez az igazi előre elrendeltetés. Így hát nincs kibékíthetetlen ellentét predesztináció, sors, karma és szabad akarat között. Egyszer szabadok voltunk. Aztán cselekedtünk: attól kezdve tetteink korlátokká váltak számunkra, és megrövidítették kezdeti szabadságunkat. Most elkerülhetetlen sorsként működnek már rajtunk. Mivel tapasztalásaink összetettekké és különfélékké váltak, jelen életünk során örömök, félelmek, remények és vágyak alakjában jelennek meg, melyek mindegyike a maga idejében alakítja és formálja értelmünket és intellektusunkat. Az átformálódott intellektus, az érvek és érzések meghatározzák cselekedeteinket, és kényszerítenek minket az előre elrendelt vonalat követni. Így alakítják ki az egyik élet cselekedetei a következő kereteit. Földművesekként most azon a termésen élünk, amit legutóbb begyűjtöttünk, s közben az új termés számára előkészítjük a talajt, és magokat vetünk. Habár sorsunknak - nem lévén előle menekvés - alá kell vetnünk magunkat, még sincs minden veszve, ha maradék kevés szabadságunkat oly módon használjuk fel, hogy az végül elvezessen minket a szabaduláshoz. Azt kívánjuk, hogy ez a korszakokra nyúló hosszú vándorlás egyik életről a másikra végre befejeződjön. Ez akkor történhet meg, ha a menekvés eszközei után nyúlunk. A legkönnyebb, a legbiztosabb és valójában az egyetlen kivezető út a szabadokkal való társulás. A szentek a Hangfolyam gyakorlásának erénye révén szabadok. És egyetlen küldetéssel jönnek közénk: hogy létrehozva kapcsolatunkat a Hangfolyammal, megszabadítsanak minket. A szellemi szabadságnak ez az egyetlen ösvénye.

bottom of page