top of page

Szellemiség

Talán ide tartozik, hogy elmagyarázzuk a szellemiség fogalmát is, melyet a szent könyvekben gyakran összetévesztenek a vakhittel, a csodatételekkel vagy a yoga-erőkkel. A szellemiség belső élmény. Ott kezdődik, ahol minden filozófia és yoga gyakorlat befejeződik. Ez a lélek tapasztalása. Amikor valaki azt mondja, "én a test vagyok", ez az intellektus diktálta kijelentés, melynek oka tudatlanság. Mikor azt mondja, "én nem a test, hanem egy felébredett lélek vagyok", az csak bizonyos ismeretből és elméletből fakadó tudás; de amikor önvizsgálat révén az Összlélektől a lélek valóságos élményt nyer, azt már szellemiségnek nevezzük. Az első gyakorlati lecke a fizikai testből való teljes kilépéssel kezdődik, egy erre alkalmas Mester jóságának köszönhetően. Segítség nélkül senki sem léphet ki és válhat külön fizikai testétől. Ha bárki másképp mondja, és azt gondolja, hogy képes erre, csak becsapja magát. A Mester segítsége nélkül - aki egyedül alkalmas e tapasztalat átadására - minden kísérlet kudarccal fog végződni. A Mesterek jövetelének célja, hogy a szellemi áldásoknak e kincsét az igazság keresői közt szétosszák. A szellemiséget nem lehet megvásárolni vagy tanítani, de a szellemi emberekkel való kapcsolattartással hozzá lehet jutni. A Természet ajándékai: a levegő, a víz, a fény stb. nem kerülnek semmibe. A szellemiség ugyanígy a Természet ajándéka, ezért a Mesterek is ingyen adják. A szellemiséget nem lehet könyvekből megtanulni, ez minden szent irat által fenntartott tény. A könyvek mások szellemi élményeinek értékes jegyzetei, leírásai. Segítenek történelmi ismereteink hiányait kitölteni, és múltbeli Mesterek üzeneteit közvetítik; melyek az élő Mester által feltárt tények igazolásában segítségünkre vannak - így erősítve a tudományban való hitünket. Olvasójuk azonban a sok egymástól eltérő fordítás, magyarázat, interpretáció nyomán csak összezavarodik, ahelyett hogy elméje megvilágosodna. És hasonlóképpen, az emberi önzés százával teremtett vallási fórumokat, melyek célja a szeretet helyett a távolságtartás és a szűk ortodoxia, az integráció helyett a befelé fordulás. Az egymással küzdő érzelmek hatására az emberek gyűlölettel telítődnek, és elméjük a háború gondolata felé terelődik. A Mesterek tudományának megértése céljából látogatjuk a satsangokat, ahol kétségeink legtöbbje nyomban eloszlik. A fennmaradó kérdéseket a Mestertől közvetlenül kapott válaszok fogják megszüntetni. Minden kérdést ugyanaz a nyugodt megfontolás fogadja, és soha nem kíséri vita. Gazdag avagy szegény, kicsiny vagy nagy mind egyenlő figyelemben részesül. Az igazi Mester egy ember igaz vagy hamis voltát, jó és rossz tulajdonságait - noha azokról semmit sem fed fel - olyan tisztán látja, mint mi az üvegkancsó tartalmát. A Mester előtt ülve még azok is részesülnek jótéteményeiben, akik a nyelvet, amelyen beszél, nem értik, mint ahogy az illatszerboltba betoppanva mindnyájan élvezzük az édes illatokat akkor is, ha nem vásárolunk az illatszerekből. A Mester áldást oszt tekintetén keresztül (darshan; a szerk.), amelyet az arra éhes el is fogad. Szemeiből csodálatos szeretetfolyam árad.

bottom of page