top of page

Az ember tökéletesedése

Sant Kirpal Singh Ji

Ezt a beszédet Kirpal mester 1971. augusztus 29-én tartotta Delhiben. Két hónappal előtte egy műtéten esett át, azóta ez volt az első nyilvános beszéde.

Részlet egy beszédből, 1971. augusztus

Épp most hallhattatok a jógáról, hogyan fejti ki hatását manapság, és hogy e sötétség közepén van remény a fényre. A Sat Yuga magasabb vagy arany kora a Kali Yugából fog megszületni - és nem fog egyszerre egyszerre a mennyekből aláhullani. A változás megkezdődött: akiknek van szemük láthatják, akiknek van fülük hallhatják. Hajnal előtt mindig sötétebb van, de minél nagyobb a sötétség, annál több fény van előttünk. Az ébredés már megkezdődött és a fény csillogása megfigyelhető. Újra elmondanám: vannak akik láthatják szemeikkel és hallhatják füleikkel.

Minden jóga alap tanítása és végső célja, hogy lássuk Őt magunkban és magunkat Őbenne. Én és Atyám egyek vagyunk. A Gurbaniban Atya és fiú egy színre vannak festve. Az embernek két állapota van: az ember fia és Isten fia. De a végső cél az, amikor az ember Isten szószólójává válik. Minden jóga idevezet. A karma jóga csak akkor tökéletes, ha nem te vagy a tevő. A bhakti jógában meg kell alkotnod egy feltevést. Ramakrishna Paramhansa elment a gurujához, és elmondta neki, hogy mindenben a szent Anyát látta, de nem tudott egységben hozzáemelkedni. A guru a homlokára ütött, és ő egyszerre egységbe emelkedett. A gian jógában az embernek következtetéseket kell levonnia, hogy megmerítkezhessen abban a magasabb életben. A Surat Shabd Jóga közvetlen kapcsolat az Isten-kifejeződéssel, ami minden világvallás alaptanítása. Egyszer egy ember erről beszélt Swami Sivanandának. Sok külföldi volt ott, és a Swami azt válaszolta, hogy az alaptanítások, amire a férfi utalt, ugyanazok, de az embernek lépésről lépésre kell eljutni addig; hogy ez az első osztály, de van egy középső osztály is, és egy felsőbb osztály, ami a felső szintű tanításhoz vezet, stb.


A karma jóga kapcsolatban van a testtel, a bhakti jóga a szívvel, és a gian jóga az értelemmel. Az alap tanítások elmondják nekünk, hogy mind egyek vagyunk Istenben, a legaprólékosabb tanulmányozása a szentírásoknak ehhez vezet - de ami fontos az az, hogy mindezeket mint különböző állomásokat lássuk, amik az isteni-egyhez vezetnek. Engedd a gyermeket csúszkálni - tudom, hogy betegségem alatt nem tudtam ülni, aztán elkezdtem felülni, aztán felállni, utána pedig egy szék segítségével járni kezdtem. Hasonlóan a tökéletesedés útján is állomások vannak, és mindezeket a különböző fázisokat leírták a szentírások, de a végső cél, az az Istennel való beteljesedés. A Mesterek nem rombolni jöttek, hanem beteljesíteni. Nem nyúlnak külső formákhoz, hanem azt mondják, hogy az igazság mindenütt megvan. A Gita ezt írja: "Látni engem mindenben, és mindent bennem."


Szerencsések vagyunk, idáig láttátok az összes jógát és az alaptanításokat. A legfontosabb beemelkedni a teljesbe. Emelkedj fölül minden különböző formáción, mert ha nem teszed, nem lehet neked megtanítani a spiritualitás ábécéjét, mert ahol a világi filozófiák végződnek, ott kezdődik a vallás. A "re" azt jelenti "vissza", a "ligio" pedig hogy "kötni", hogy még egyszer lássátok magatokban, mi mind egyek vagyunk. Bár egyek vagyunk, elfelejtettük ezt a tényt, de az egység megvan. Minden szükséges állomáshoz maradhatsz, ahol vagy, szerencsére minden állomás rendelkezésre áll - hatha jóga, prana jóga, bhakti jóga, gian jóga és ez a Surat Shabd Jóga.

Mikor Krisztus elküldte tanítványait, hogy hirdessék az igét, azt mondta nekik, hogy amit eddig titokban megtanultak, kiáltsák el a háztetőkről. Így őszintén szólva, én és itt Swamiji, mi együtt, az igazság nagyköveteivé válunk. A gyermeknek fel kell nőnie teljes, tökéletes emberré.

bottom of page