top of page

Április 24-25.

"Apró dolgok" folytatása


A harmadik dolog: megbocsátani és felejteni. Gyakorlati problémákról beszélek. Ha valaki rosszat tett veletek, azt mondjátok: "Rendben, megbocsátok", de szívetekben még sincs megbocsátás. Arra figyeltek: "Mikor állhatok bosszút?" Megbocsátani és felejteni. Ha valakire úgy emlékeztek, hogy ezt és ezt a rosszat tette, akkor természetszerűleg nem fog menni a megtorlásnak ez a része. Ha egy gyermek rosszat tett, nem bocsátjátok meg?


És még egy: minden embernek a saját szintjén kell végeznie a feladatát. Ha például egy általános iskolai és egy egyetemi végzettségű ember állna előttetek, elvárnátok az elemi iskolát végzettől, hogy egyetemi szinten beszéljen? Tegyetek engedményeket, és próbáljátok megérteni, mit mond.


Tehát, amint az előbb említettem, a becsületes kenyérkereset mellett a tiszta étel is nagyon fontos, amelyet jó tulajdonságokkal bíró emberek adtak át, készítettek el és szolgáltak fel, miközben Isten édes emlékezetében voltak. A régi időkben a családanya nem engedett be senkit a konyhába, amíg az ételt készítette, és senki nem is lépett be oda. Azt hiszem, meséltem már nektek, hogy amikor a hadseregben számvevőtiszt voltam, és egyszer egy szabadtéren állomásozó csapathoz küldtek, tiszti szolgát rendeltek mellém, hogy főzzön nekem. Azt mondtam neki: "Nos, figyelj rám: amíg a konyhában vagy, egy részt kell ismételned a szentírásból, vagy emlékezned Istenre. Semmi másra nem szabad gondolnod." "Rendben van" - mondta. Így is történt, és három napig engedelmeskedett az utasításnak. A negyedik napon, amikor éjfél vagy 1 óra tájékán meditáltam, valami zavar támadt az elmémben. Hívtam a szolgát - éjjel 1 óra volt, és megkérdeztem tőle: "Mondd csak, ki volt ma a konyhádban?" ,"Senki uram. Senki nem volt ott." ,"Ne hazudj." Erre így felelt: "Igen, volt valaki, és erről meg erről beszélgettünk." Miért nem vesszük észre ezeket a dolgokat? Mert már beszennyeződtünk. Ha egy grammnyival több a szenny, már nem vesszük észre. Azokra azonban, akik nem szennyeződtek be, kicsiny dolgok is hatnak, egy grammnyit is érzékelnek. Ezek tehát az elsődleges dolgok; látjátok, már idáig jutottunk.

(SS 73/2, 6. o.)


(Folytatás május 14-én.)

bottom of page