top of page

Február 20-21.

Előtte mindenki egyenlő...


Meditációval elérte, 

hogy minden teremtményben, minden levélkében Isten 

munkáját lássa e teremtésben.


Tökéletesen tudatában van annak, hogy mindenben és mindenhol jelen van Isten. Mindenkiben látja őt.


Amikor lelkünk az elme és az érzékszervek fölé emelkedik, akkor lepillantva a világra, láthatjuk Istent mindenütt. Ekkor mondhatjuk: Isten él, jelen van minden teremtményben, minden levélkében; barátban és ellenségben Isten lakozik.


A Mester is így néz ránk. Egyformán érez irántunk, mert mindenki hasonló. Egyformán árasztja ránk kegyét, de mindannyian fogékonyságunk mértéke szerint merítünk belőle.


Olyan, mint az apa, akinek két fia van: az egyik engedelmeskedik neki, szívébe fogadja tanácsát, és iskolába jár... így éleszti fel a tudás hatalmát magában. A másik fiú azonban nem engedelmeskedik apjának, nem jár iskolába, nem tesz semmit azért, hogy felébressze alvó tudását. Amikor mindketten idősebbek lesznek, az egyik... jó, elismert ember lesz a világban, míg a másik... tudatlan, sem állást, sem elismerést nem kap.


Mivel azonban ugyanannak az apának a gyermekei, az édesapa vonzalma, szeretete és figyelme egyformán irányult mindkettőjükre, de fogékonyságuk különböző mértéke miatt előrehaladásuk is különböző lett.

(TW, 10-11. o.)

bottom of page