top of page

Február 28-29.

Egy szent mondja: "Ha a pokolban vagy, de elér hozzád Isten vagy a Mester édes illata, akkor az a mennyország. Az a menny. Ha pedig a mennyben vagy, de nincs benned Isten illata, akkor az maga a pokol."


Amikor valaki egy bizonyos erőnek szenteli magát, tapasztalhatja, hogy ez az erő működik fölötte. Látja és igazolja ezt. Sokan tapasztalják ezt a erőt működése közben. Ne feledjétek, ez az erő soha nem hagy el. Ha elhagynád, ő akkor sem fog elengedni. Nem lenne jobb, ha követnéd parancsait? Maradj a határon belül, amelyet kijelölt számodra, és amely így szól: ha szereted, tartsd meg parancsait. Ha tudatlanul vétesz e parancsok ellen, az megbocsátható vétség, de nem minden esetben.

(LK, 410. o.)


...Az élő Mester védelmező útmutatásai szerinti komoly és kitartó erőfeszítés soha nem hiábavaló, és a kellő időben, bőségesen megtermi gyümölcsét. Tudnotok kell, hogy a síron túl minden fel van jegyezve, és a kegyes Mestererő teljes tudatában van legbelső törekvéseinknek és vágyainknak is.

(SE, 159. o.)


A szellemi fegyelem megtartása a legapróbb dolgokban is hathatósan segíti a belső előrehaladást. Az egyre növekvő imádat bizonyos idő elteltével, és a kellő időben hoz kimagasló eredményt a Mester kegyelméből.

(SE, 153. o.)

bottom of page