top of page

Február 9-10.

Az elme, mint tudjátok, kifinomult módon működik, olyannyira, hogy az átlagember nem látja előre a bajt, csak akkor eszmél, ha az már bekövetkezett.


Az érzelmileg túláradó szív fakasztja szavainkat és cselekedeteinket, ezért tudatos éberségre van szükség gondolathullámainkkal szemben, hogy képesek legyünk időben felismerni e csapongásokat, és a koncentráció megerősítésének segítségével kitérni előlük.


A régmúlt és a jelen tapasztalatainak emléke folyamatosan és ellenállhatatlanul követ bennünket, és mert nem tanultuk még meg távol tartani őket, szándékunk dacára hibát követünk el.

(ELNYS, 43. o.)


A szent parancsolatok áthágásától való tudatos tartózkodás és az azonnali bűnbánat segíti a belső fejlődést és fogékonyságot. A nap végén felidézett, általunk elszámolt hiányosságok feljegyzése a naplóba hasznot jelent számunkra, ha tetteinket megbánva arra törekszünk, hogy javulásunkon munkálkodjunk.


A legfőbb és leghatásosabb segítséget az elme letisztításához az Igével való egység nyújtja, az az aktív Istenerő, mely fenntart minden láthatót és láthatatlant - mondják a Mesterek.


A lélek muzsikájával összhangban lenni azt jelenti, hogy örökre elvágtuk a köteléket, amely jelenleg a fizikai testet köti össze az öntudatra ébredt lélekkel. A lélek számtalan béklyóval van a testbe börtönözve.

(SE, 76. o.)

bottom of page