top of page

Január 4-5.

Próbáljatok meg csatornájává válni az isteninek, hogy keresztülömöljön rajtatok. Ez nem lehetetlen, de minden emberi erőfeszítés tetőpontja.

(TKS2, 84. o.)


Tanuljátok meg beoltani a tudatalatti üres gondolatait, és tápláljátok őket az

  • önbizalom,

  • eltökéltség,

  • szorgalom és

  • alkalmazkodóképesség

vizével.


Ne engedjetek a negyvennyolcból!

Soha ne alacsonyodjatok le, soha, soha.

Húzódjatok félre, életetek

magasztos alapelvei veletek lesznek

a szükség óráiban.

(TKS2, 20. o.)


Önbizalom: bizonyosság magunk megítélésében vagy képességében, bizalom véleményünkben vagy külső segítség nélküli erőnkben.


Eltökéltség: mentális szokás, amellyel egy megállapított célú cselekvéssort elhatározunk, és arra rátapadunk; célra vagy szándékra ráállni; elszántság.


Szorgalom: kitartó igyekezet bármilyen ügyben; folyamatos erőfeszítés, hogy véghez vigyük, amit elvállaltunk; állhatatosság; iparkodás; buzgalom.


Alkalmazkodóképesség: nehézség nélkül alkalmazkodni új vagy megváltozott körülményekhez.

bottom of page