top of page

Május 7-8.

A fátyol nem lebben fel, amíg élvezetekben leled örömöd.

Meditálnod kell.


A fizikai sík romantikus élete elbűvölőnek és vonzónak tűnik, varázsa azonban hamis. Szörnyű keserűséget és ellenszenvet támaszt az élet iránt. A magasabb síkokon létező élet regényesebb, örök békét és örömöt nyújt - miért vesztegetnénk hát a magasztosabbat és tisztábbat az alacsonyabb, csalóka és mulandó dolgokért?


Ezért kell tehát hűnek maradni elveinkhez, nem szeghetjük meg a tisztaság és az etika szabályait. Aki így cselekszik, minden szükséges segítséget megkap, és erőfeszítéseit jutalom koronázza.

(TKS3, 9-10. o.)


Most világosság vagytok az Úrban. Úgy éljetek, mint a világosság fiai! A világosság gyümölcse tökéletes jóságban, igazságban és egyeneslelkűségben mutatkozik.


...Amit ugyanis titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen. Mindaz, amire fény hull, világossá válik, és mindaz, ami világos, maga is világossággá lesz.


Rossz idők járnak, de nektek bölcsen kell élnetek.


Énekeljetek, ujjongjatok szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindenkor, mindenért Istennek...

(Ef. 5,8-2O)

(SBM: Now You Are Children of Light)

bottom of page