top of page

Március 14.

"Apró dolgok" folytatása


Tehát csak becsületes úton tarthatjuk el magunkat, ez az első lépés. Nem szabad másokat kiszipolyozni. Ami a tiéd, az a tiéd, ami a másé, az a másé. Ne bitorold mások jogait, ez az elsődleges kívánalom. Különben sok rossz gondolat támad fel benned.


Élt valaha egy Maharishi Shivbrat Lal nevű ember. Egyszer valaki elment hozzá, és azt mondta neki: "Fáj a fejem, ezért nem tudok sokáig meditálni." Lal azt felelte erre: "Eredj, vizsgáld meg gyomrodat." Aztán egy nap egy másik ember jött hozzá tanácsért: "Az elmém elkalandozik." "Nos - válaszolt Lal -, meg kell vizsgálnod a gyomrodat." A harmadik ember arról panaszkodott: "Nem tudok leülni meditálni, mert elmém háborog." Lal így szólt: "Vizsgáld meg gyomrodat." Ez tehát az elsődleges dolog, amely akadályként állhat előtted az Úton, amelyre helyeztek.


A másik: Isten egyenlő jogokat adott mindenkinek. Egyformának születtünk, külső és belső felépítésünk ugyanaz. Testünkben lélek lakozik. A lélek Istennel egylényegű, és Isten mindenkiben benne él. Nem szabad tehát senkit sem gyűlölnünk. Az egyik ember áll az asztalnál, várakozik, a másik széken ül már. Azért van ez így, mert amit vetettünk, azt aratjuk le. Magasabb vagy alacsonyabb helyzet, gazdagság vagy szegénység, mindez a karmánktól függ. Néha azt hisszük: "hatalmam van", vagy: "nagyon tanult ember vagyok" - ezek miatt a gondolatok miatt gyűlölünk másokat: csak mert gazdagok, jó beosztásúak vagy tanultak vagyunk.


Az alázatosság az egyetlen ellenszere ezeknek a gondolatoknak; mindnyájan egyenlőek vagyunk. Ha gyűlölöd a másikat, hogy fogadna el téged Isten, aki benned van? Mindannyian egyenlőek vagyunk. Mindannyian fivérek és nővérek vagyunk Istenben. Sokszor érezzük: "Ó, én ezt jobban tudom!" - de ne feledjétek, ezek az apró, kicsiny dolgok mind-mind hatnak a tudatalatti tartományra. És visszahatnak.

(SS 73/2, 5-6. o.)


(Folytatás április 24-én.)

bottom of page