top of page

Március 17-18.

Az Ige gyakorlása és az Igével való egység elhozza az égi fényt és az isteni áldást.


A Self és Isten intuitív tudását adja, segítségével az ember elnyeri lelke teljes megismerésének belső tapasztalatát, ez az egyetlen közös életelv árad szét mindenütt, bennünk és körülöttünk idő és hely korlátai nélkül. Mert az élet öröktől fogva egy, függetlenül számtalan formájától és alakjától, melyeken keresztül testet ölt.


Amint az "időtlenbe" emelkedünk,

magunk is időtlenné válunk.

Ez az igazi meditáció és az igazi áhítat. Ez vezet Isten igaz szeretetéhez...

(TKS2, 103. o.)


Halhatatlanok és örök érvényűek a Mester szavai, örökre a lélekbe helyezik az Életet. Az életből fakadnak e szavak.

(TKS3, 110. o.)


Az emberi lélek és a Szent Shabd ugyanaz az Isteni Lényeg. Azok, akik rendszeres, hittel teli és pontos meditációval fejlesztik belső tudatosságukat, bármikor hallgathatják az Égi Melódiát...

(TKS2, 129. o.)


Szakadatlan és túláradó legyen imád, mint a szerelmesek szenvedélye. Ne feledkezz meg Róla egy pillanatig sem.

(TKS3, 112. o.)

bottom of page