top of page

November 24-25.

"Apró dolgok" folytatása


És még valamit mondok: ha van órátok, azt minden reggel felhúzzátok, ugye? Akkor működik 24 órán át. Jár, jár megállás nélkül. Tehát minden reggel tegyetek így az elmétekkel is. Üljetek le, és áldozzatok időt a gyakorlatokra. Lépjetek kapcsolatba a Fénnyel és a Hanggal belül. Akkor erőt nyertek, mert ez az élet kenyere és az élet vize. Ez ad frissességet, életerőt, energiát az egész napi munkához. A nap folyamán mindvégig frissek és élénkek maradtok.


És este, mielőtt aludni tértek, szintén húzzátok fel az órát. Ezek azok a dolgok, amelyek építenek és segítségetekre vannak. Beszéltem már arról is, mi az, ami gátat vet a haladásotoknak. De amiről beszéltem, abban semmi új nincs.


Nos, drága barátaim, tetszik-e, amit elmondtam nektek? Akartok-e inkább frissek és derűsek lenni, semmint tépelődni valami felett? Akkor minden reggel húzzátok fel az órát! Erőre kaptok majd; az élet vize és az élet kenyere erőt ad a léleknek. És ha a lélek erős, minden más erőre kap: az elme, a kifelé ható képességek, a test.


Megfigyelhetitek, hogy amikor a birkózók gyakorolnak, minden figyelmüket a testükre irányítják. Ez a figyelem ad erőt nekik. Hadd mondjak egy példát nektek (amit ti is jól ismerhettek): ha nagyon fáradtak és éhesek vagytok, egy falat ételtől és egy korty víztől erőre kaptok. Honnan jön ez az erő? Erőt az étel csak akkor ad, ha megemésztettük, nem azonnal.


Ez az erő a lelketekből jön - a saját énetekből. A léleknek hatalmas gyógyító ereje van. 

Lelkek vagytok. Isten fiai vagytok. 

Nagy az ember.

(SS 73/2, 11. o.)


(Folytatás december 3-án.)

bottom of page