top of page

Szeptember 12-13.

Az érzékek befolyása alatt nagyon nehéz elérni a gagganig (a lélek székhelye a testben), vagy a testi tudatosság fölé emelkedni. Ha csak egyetlen erős vágyad van, például a testi, belül ennek a vágynak a parancsára táncolsz, miközben lehetséges, hogy kívül nagy léleknek tartanak.


Külsőleg sok emberre hatással lehetsz, de belül egyre mélyebbre ásod magad abba a gödörbe, amibe beleestél. Közvetve vagy közvetlenül elsodródsz az igazságtól, és amit tanultál, semmivé foszlik.


Alázattal ismétlem tehát, emberré válni nagyon nehéz, jóllehet az Urat megismerni nem az.

De a figyelemnek meg kell győznie az elmét, hogy hagyjon fel az érzékek táplálta szenvedélyekkel, és a túlvilágba emelkedés tudományában legyen jártas.

( TKS2, 133-134. o.)


A lélek egylényegű Istennel. Béklyóitól szabadulva minden... környező dologtól elszakad, és felmegy...


Ezért olyan fontos, hogy ne ragaszkodjunk semmihez. Ha ragaszkodunk, nem tudunk elmenni. Olyan sokat gondolunk rájuk, és annyira áthatottak már bennünket a világi dolgok, hogy nem tudunk elszakadni tőlük.

(TKS2, 219. o.)

bottom of page