top of page

Üzenet Kirpal Mester születésnapja alkalmából (1997. február)

Az igaz uralkodók, Sawan és Kirpal drága gyermekei!

Nagy Satgurum, a mindent birtokló Hazur Kirpal születésnapján minden szeretett kedvest milliószor köszöntök. Kedveseim, ma a nagy Satguru édes és szent emlékezetében ülve, az ő születésnapját ünnepeljük, de a Mester nagyságát, aki a mindenható Isten megtestesülése, csak akkor érthetjük meg igazán, ha befelé megyünk, és megpillantjuk ott dicsőségét, tündöklő ragyogását.

Kívül, itt a világban a nagy Satguruk ugyanúgy éltek, ettek, ittak, aludtak, ahogyan mi, ők azonban sokkal magasztosabbak, tisztábbak és tökéletesebbek nálunk. Ők voltak Isten szeretett fiai. A valóságban ők maguk voltak a mindenható Isten. Bár emberi alakot öltöttek magukra, miután Sat Purushával találkoztak, az ő alakját vették fel, őbenne merültek el.

Ők voltak a szellemiség eredete és óceánja. Ők voltak a szeretet és a könyörület áradó folyama. A nevek szerint, amit szüleiktől kaptak, ők voltak a kegyelem véget nem érő forrása, a gyámoltalanok támasza, és a szenvedők iránti irgalmasság megtestesítői. A szavakban nem rejlik olyan erő, amellyel ki lehetne fejezni nagyságukat és dicsőségüket. Emberek százezrei élnek ebben a világban, akik megkapták tőlük a szellemi javakat, a szeretet felbecsülhetetlen ajándékát, és azt a látásmódot, a megértés olyan képességét, ami megváltoztatta életüket, ami által varjakból hattyúkká váltak.

Szeretett kedveseim, a nagy Satguruk elhagyták otthonukat, az örökös béke és boldogság honát, hogy eljöjjenek értünk, feledékeny bűnösökért ebbe az izzó világba. Éjjel és nappal keményen munkálkodva, különféle embereket hoztak Satsangjuk kertjébe. Megvédtek bennünket, és óvtak, akár a gyönge növényeket. Feledékeny jivák vagyunk. Tőlük kaptuk a Surat Shabd meditációjának legszentebb, legtisztább és egyszerű tanítását. Ők helyeztek bennünket a szellemiség ösvényére. A Satsang vizével táplálva, kegyes pillantásuk cseppjének permetével minden nap kizöldell izzó, kiszáradt szívünk. Ők hoztak közel minket egymáshoz a szeretet selyemszálába szőve, és tettek bennünket fivérekké és nővérekké. Ők tettek szellemi családjuk tagjaivá bennünket, és magyarázták el, hogy ugyanannak az Atyának a gyermekei vagyunk, kapcsolatunk tehát itt és a túlvilágon is nagyon erős.

Kifejező szavakkal magyarázta el a nagy Satguru, ez a világ az úton lévők fogadója. Senki nem élt itt örökké, és senki nem fog itt örökké élni. Ne feledjétek, hogy el kell hagynotok ezt a helyet. Legyen tehát életetek és megélhetésetek tiszta. Lakozzon a szívetekben a Satguru és az iránta való félelem. Legyen hely a szívetekben szeretetének számára. Időtöknek legalább tíz százalékát tegyétek szabaddá, és használjátok azt a Shabd Naam meditációjára. A meditáció legyen életetek nélkülözhetetlen része, hogy a Mester kegyelmével és irányításával elérhessétek igazi lakhelyeteket és szakadatlanul részesülhessetek darshanjában.

Szeretett kedveseim, egész életünkben szépítjük a testünket. Most eljött az idő, hogy a lelkünknek szenteljünk figyelmet. A lélek kedves volt, mégsem figyeltünk rá. Soha nem ügyeltünk arra, hogy megtisztítsuk. Ma, e szent alkalommal, tudva azt, hogy a nagy Satguru mindig velünk van és emlékezve a Mester csodálatos alakjára, tegyünk esküt, ígérjük meg, hogy mostantól fogva annyi időt töltünk meditációval, amennyi csak lehetséges. Teljes alázattal, igaz szívvel a Mester lába elé borulva, imádkozzunk azért, hogy a Mester által megérthessük, a Simran végzésének rég elfeledett feladata a legfontosabb és legszemélyesebb munkánk, és általa legyen erőnk a mai naptól elkezdeni a Bhajan és Simran végzését.

Szeretett kedveseim, a mai napon kitűnő alkalom adódik arra, hogy a Mesterhez imádkozzunk, és kérjük tőle áldását és kegyelmét. Meg kell tisztítanunk a lelket a Simran seprűjével, és a meditációval szépíteni lelkünket. Kérjetek bocsánatot a hibákért. Ki tudja adódik-e újra ilyen alkalmunk? Biztosíthatlak benneteket, ha erőfeszítésünk töretlen, és a Mesterbe vetett hitünk erős, akadály nélkül elérjük a célt.

Becsüljük meg tehát az időt, és ne hagyjuk, hogy kifolyjék a kezünk közül. Lássunk neki lelkünk megtisztításának, hogy születésünket sikeressé tegyük, és Hazur Kirpal kedvére tegyünk.

Még egyszer, hadd köszöntselek benneteket milliószor a Mester születésnapján.


Cipőtök tisztítója,


Ajaib Singh

bottom of page