top of page

Sant Ji első üzenete (1976. május)

Sant Ji első üzenete, melyet Kirpal Singh nyugati tanítványainak küldött 1976. májusában


Kedves Satsangik, Testvéreim!


Kirpal Mester nem hagyott el bennünket. Örökké velünk marad, és megvéd bennünket életünk minden területén. A Mester sohasem tűnik el erről a földről. Sohasem hal meg, örökkévaló. Lelke nem ismeri a halált, csupán testét hagyja itt, de jelenlétét továbbra is érezzük. És éppen ezért kell szeretnünk egymást, hogy beteljesedjék Mesterünk tanítása.

A meditáció békét hoz lelkünknek, s csak akkor fogjuk egymást szeretni, amikor lelkünk békében nyugszik. Minden tanítványt a testvéri szeretet köteléke fűz össze, tehát szeretnünk és tisztelnünk kell egymást. Hazur Babaji (Kirpal Mester) a szeretet üzenetét hagyta ránk. A mi feladatunk, hogy gondozzuk és kövessük tanítását.


Ha valakit kritizálunk vagy rosszat mondunk rá, akkor ez saját veszteségünkké válik. Mesterünk azt mondta, ha kritizálunk másokat, akkor azok összes bűne ránk száll, s ami jó van bennünk, az az övéké lesz. Aki hibát talál a másikban, az mindig vesztes marad, - sohasem szabad megengedni magunknak ezt. Guru Nanak szintén azt mondja, hogy amikor másokat nyelvünkkel megítélünk, akkor a szánk és a gondolataink is bepiszkolódnak - azzal, hogy másokban hibát keresünk, a saját pokolba vezető útunkat készítjük elő.

Baba Sawan Singh is ugyanezt mondta nekem, nincs annak semmi teteje, hogy másokra rosszat mondjunk. Azt mondta, az élvezetnek íze és zamata van, de miféle öröm lelhető abban, ha hibát találunk?

Kedves testvéreim, azt kívánom tehát tőletek, hogy egyetlen tanítványt se kritizáljatok, sem pedig másokat, mert amikor egy Mester beavat valakit, azzal a tanítványt a Mester székhelyévé teszi. Tehát ha kritizáljátok vagy bántjátok valamelyik tanítványt, az olyan, mintha magát a Mestert kritizálnátok vagy bántanátok. Ezért azt kívánom tőletek, ne keressetek hibát senkiben, szánjatok inkább több időt a meditációra, a bhajanokra és a szent Nevekre, ami sokkal jobbat tesz saját életeteknek.


Mesterünk megmondta, hogy hagyjunk ott száz fontos dolgot a satsangért és ezer sürgős munkát a meditációért. Én azt kívánom tőletek, hogy szánjatok még több időt a meditációra, a satsangra, és ne kritizáljatok senkit, mert a kritizálás nem segíti meditációtokat. Ha ezt nem fogadjátok meg, olyanokká váltok, mint akik nem meditálnak, hanem másokat tévesztenek meg. Tehát legyetek elővigyázatosak abban, hogy nem kritizáltok másokat, nem mondotok rosszat másokra, és nem tévesztetek meg senkit, - ugyanakkor több időt szenteltek a meditációra.


Remélem, követitek tanácsaimat.


Ajaib Singh, a szolga

bottom of page